ב"ה

תצהיר בשבועה 

בדבר ניסיון מקצועי משנת 1986 בפיקוח בנייה אדריכלות ובדיקה וביקורת מבנים בהנדסה אזרחית בניין  

אני החתום מטה  גלברמן שמואל  מרח' גלוסקין 36 רחובות .

מנהל משרד  לתכנון ניהול ותיאום פרויקטים בהנדסה אזרחית – הנדסת בניין שמספרה  ח.פ 514143478 .

בעל תעודת רישום בפנקס ההנדסאים ורישיון לניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית  שמספרו ה\41064.

בעל דיפלומת הנדסאי בניין ורישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים שהוצאה במדינת ישראל.

בעל ניסיון בהנדסה אזרחית  משנת 1986 .

בעל תעודת בגרות מקצועית במגמת ארכיטקטורה אורט רמת גן משנת 1978 .

בעל תעודת הסמכה ממשרד העבודה בנושא בטיחות בעבודות בנייה ובנייה הנדסית מהמכון לפריון והייצור של משרד העבודה משנת 1995

מצהיר בזה אחרי שהוזהרתי כי עלי להגיד את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן בכתב כדלקמן:

1.שמי וכתובתי מס' חברה ומספר רישיון כנ"ל.

2.הנני מצהיר כי ברשותי ניסיון מקצועי מוכח בניהול תיאום פיקוח פרויקטים מורכבים בהנדסה אזרחית בניין במגוון פרויקטים של בנייה ציבורית ופרטית ,מגדלי דירות ובתי וילות וקוטג'ים ,מים ביוב תשתיות כבישים דרכים מבני ציבור מבני תעשיה וכל הקשור להנדסה אזרחית והנני מתעסק בהנדסה אזרחית פיקוח על פרויקטים משנת 1986 עת סיום הלימודים בטכניקום גבעתיים  המוכחים במכתבי המלצה ואישורים המוגשים עם תצהיר זה.
ברשותי ניסיון רב בעריכת ביקורת במבנים חדשים ולאחר שיפוץ ושדרוג ועריכת ביקורות בטיחות עבור עיריות ומועצות ועריכת דו"חות ליקויים והופעה בבית משפט במקרה הצורך.

הנני מצהיר כי אני עוסק במקצוע זה כדין בהתאם למסמכים ואישורים המוגשים עם תצהירי זה ועפ"י תעודת דיפלומה הנדסאות בניין ורישום בפנקס ההנדסאים על שמי הקיימת ברשותי כחוק .

כחלק אינטגרלי מהבדיקות שנערכות אפשר למצוא את ולא רק:(רשימה חלקית)

בדיקת טיח צבע בטונים דבקים
בדיקת ממ"ד,חלונות דלתות
בדיקת ניקוזים שיפועים במירפסות
בדיקת כל החלונות הדלתות והפתחים
בדיקת כל הריצוף החיפוי הטיח הצבע
בדיקת מערכות מים וחשמל
בדיקת רטיבויות ולחצי מים תקינים
בדיקת כל הדירה מול התקנים הקיימים.
וכל הסדיקות הנדרשות לפני כניסה לדירה.

הבדיקות נערכות עם הציוד:

מטר רץ לצורך מדידת חללים גבהים מרחקים.
זויתנים לבדיקת זויות ישרות
סרגל שנתות במ"מ מדידת מרווחים
מנומטר מד לחץ מים
,מצלמה תרמית לבדיקת נזילות מים בקירות ומתחת לרצפות.
מאזנת פלס לייזר דיגיטלי
פלס רגיל מוט באורך 1.5 מטר
מוט ארוך לבדיקת טיח ישר
מקדחה להוצאת פיסות טיח לבדיקת עובי הטיח
בדיקת שיפועי מים בגגות ומירפסות פתוחות.
מד גילוי מתכות בתוך קירות וטיח וכדומה לגילוי ביצוע ספים בסיום טיח וברזל בממ"ד.
ועוד.

הבדיקות נערכות בצורה מפורטת מקצועית ויסודית בשיטת ה"צ'ק ליסט" רשימת תיוג  הכוללת את כל מרכיבי הבניה,הדו"ח מפרט את ליקויי הבניה אם נמצאו כאלה בביקורת תוך הסתמכות גם על מקורות
להלן:
תקנות התכנון והבניה
תקנות הג"א למקלטים.
הל"ת הוראות למתקני תברואה
המפרט הכללי האוגדן הכחול
תוכניות הדירה שמתקבלות מהלקוח ונבדקות וכ"ו.

בעלי הדירה מקבלים חוברת מהודרת בלוית תמונות והסברים על כל ליקוי אם התגלה להעברה למשא ומתן מול הקבלן.

הביקורת נערכת בהוגנות והגינות וללא משוא פנים ומביאה את ניסיונו רב השנים של עורך הביקורת במקצוע ההנדסה האזרחית.

הבדיקות טובות וחוקיות להגשה לבית משפט במידה ונתגלעו חילוקי דעות בין הקבלן ללקוח

3.הנני מצהיר כי החתימה מטה היא חתימתי וכל האמור בתצהיר זה אמת ונכון הוא.

Call Now Button