מה תפקידו של מפקח הבניה ואיך הוא שומר עלינו

מפקח הבניה מנהל את כל הליך התכנון וההקמה של בניית מבנים חדשים ושיפוץ בסדרי גודל גדולים . המפקח אחראי לביצועם כהלכה של העבודות השונות בכל הרבדים של תחומי הבניה.

מפקח מגיע לשטח הבניה לעתים תכופות, בודק את כל מה שנעשה בו, מאשר עבודות, מעיר הערות, דורש לבצע שינויים והוא גם זה שמאשר בסופו של התהליך את התשלומים לקבלני המשנה.

על אילו תחומים חולש מפקח הבניה

תחום הבניה מורכב מהרבה מאד תתי תחומים. הטכנולוגיה והקדמה הגיע גם לענף זה וצורת ההתנהלות היום היא מאד מתקדמת.

מפקח בניה הוא ברוב המקרים מהנדס שהמשיך ולמד ניהול ופיקוח של אתרי בניה. מעבר לידע שנרכש, על מפקח הבניה להשתלם כל הזמן בחידושים הקיימים בתחום זה, בתוכנות השונות לחישוב כתבי הכמויות, בשיטות התכנון הממוחשבות ובכל נישה אחרת .

מפקח אמור להיות בעל ידע של % 100, להכיר את הפרויקט מכל היבטיו ועל כל שלביו, הוא מרוכז בכך, כדי שלא יהיו טעויות היכולות להיות הרות אסון.

אופן התנהלותו של המפקח לאורך שלב תכנון הפרויקט

היזם או הקבלן הראשי בכל פרויקט בוחר את המפקח שילווה פרויקט ספציפי. ברוב המקרים מדובר באדם בעל ניסיון רב בסוג המיזם כמו לדוגמה בנית מבנה למגורים, בנית בניין רב קומות, בנית מבנה ציבורי וכו'. המפקח הנבחר מעורב בכל מה שקורה בו החל משלב התכנון ועד קבלת האישור לתחילת העבודות.

עד קבלת היתר הבניה מהוועדה, הוא מאשר את כתבי הכמויות, מעבירם לקבלני ביצוע בתחומים השונים כדי לקבל מהם הצעות מחיר שכולן יחד תואמות את גובה התקציב הכללי שהוקצה לפרויקט. המפקח בוחן את הצעות המחיר, מנהל משא ומתן עם הקבלנים לגבי העלויות ומקבל החלטות מיהם קבלני המשנה שיבצעו שלבים שונים בפרויקט על פי מומחיותם.

אופן התנהלותו של המפקח לאורך שלב ביצוע הפרויקט

המפקח מנהל את האתר, בודק באופן תדיר את העבודות שבוצעו על ידי קבלני המשנה, אם בוצעו כיאות, אם הן תואמות באופן מדויק את כתב הכמויות ואת התכניות, מאשר או לא מאשר את חומרי הגלם ומתאם בין הקבלנים השונים. בנוסף לכך, הוא מקצה לקבלנים לוחות זמנים לסיום כל קטע כדי שהפרויקט כולו יסתיים במועד.

המטרה היא לסיים את הפרויקט באופן מקצועי, ללא ליקויי בניה, להיצמד לתקציב ולסיים במועד שסוכם מראש.