קבל יעוץ לפרויקט הבא שלך

050-408-2645

כל מפקח בנייה לפני תחילת העבודה חייב יהיה לחתום עם הסכם פיקוח בנייה מול לקוחותיו, כך שהלקוחות יבינו מה התנאים לפיקוח ומה תהיינה הציפיות לאחר ובזמן הבנייה עצמה. ראשית על המפקח לדאוג כבר לאישורי הבנייה השונים מהוועדה לתכנון ובנייה וכן מהרשויות שבאזורן נבנה המבנה,. על המפקח לערוך לוח זמנים למסירה של תכניות ומעקב לאחר ההתקדמות של המתכנן ושל היועצים.  יש לערוך פגישה  לגבי בדיקת התכניות בכדי לוודא את התאמתן והשלמתן. חייב שיהיה תיאום בין המתכנן, ליועצים והיועץ המשפטי של המזמין בכל הנוגע למסמכי מכרז של בנייני מגורים ובדיקת המסמכים שיוכנו מהבחינה המקצועי והמנהלית.

 

יש לבדוק את האומדן התקציבי שיוכן באמצעות המתכנן והיועצים ושתהיה על האומדן הסופי, חוות דעת.  יש להכין כתבי כמויות, השוואות של הצעות קבלנים, הפקה ועריכת מפרטים טכניים. האחריות התקציבית, פיקוח על חומרי הבנייה סיוע בחירת קבלן השלד וקבלני המשנה תהיה באחריות מפקח הבנייה.

 

ההסכם של פיקוח הבנייה יהיה חייב לכלול סעיפים נוספים

יש לציין כי הסכם פיקוח בנייה, יהיה חייב לכלול פרטים  חשובים נוספים, כגון פיקוח צמוד ברמה היום יומית באמצעות צוות פיקוח מנוסה שמורכב ממהנדסים מוסמכים בתחום ההנדסה האזרחית. המפקח יעבוד מול אדריכל מנוסה שכבר ביצע הרבה פרויקטים בשנות עבודתו. מפקח על הבנייה,  יסייע בבעיות ובפתרונן בעת הבנייה וינהל ויבדוק יומני עבודה. ההפחתה של עלויות הביצוע מצד מפקח הבנייה, לא יפגעו ברמה האיכותית של הפרויקט. המפקח רשאי יהיה לפטר קבלן או להפסיק את עבודת הבניה, כאשר הוא ראה, כי ישנה רשלנות מצד הקבלן או קבלני המשנה.

 

המפקח יתריע בפני הקבלן וקבלני המשנה כאשר הוא  הוכיח כי הייתה רשלנות מקצועית. יש לערוך הסכם פיקוח בנייה שיהיה על בסיס פרויקט ולא על בסיס זמן עבודה, היות ופרויקט עשוי להיגרר לזמן ארוך מעבר לזמן העבודה המשוער בשל כל מיני סיבות.

 

דגשים על הסכם פיקוח בנייה שיש לשים להם לב

יש לחתום על הסכם מפקח עבודה, כאשר מוזכרים בו מונחים חשובים כגון "ניהול פרויקט" שהוא ניהול בניה בדרך המקצועית באמצעות צוות ספקים שבראשם יהיה המפקח על הבנייה. מפקח האתר הוא מהנדס\אדריכל שיהיה נוכח בכל שלבי ביצוע הבנייה עבור הלקוח. המפקח הוא זה שיקשר בין מנהל הפרויקט, האדריכל, המתכנן ושאר הספקים שמעורבים בפרויקט. למפקח על הבניה ישנם כמה תפקידים המעוגנים בהסכם ונפרסים על פני שלבים שונים, החל משלב הארגון לקראת הבניה ודרך מנהל בקרת האיכות, הוא אף יהיה מנהל הכספים בין הלקוח לקבלן והוא יהיה המוסר הרשמי של המבנה כשיהיה מוכן.