קבל יעוץ לפרויקט הבא שלך

050-408-2645

כל מי שבונה בית, יודע כי עליו לקחת מפקח בנייה אשר יפקח על כל שלב בבניה, כך שיוכל להיות בטוח על העבודה התקינה בפרויקט תוך סנכרון מלא עם בעלי המקצוע אשר יעבדו מול הקבלן ותחת פיקוחו של המפקח. יש לערוך חוזה פיקוח בניה עם מפקח הבניה כך שניתן יהיה לתאם ציפיות ולהבין מה כוללת עבודתו של מפקח הבניה. יש לשים לב לחוזה ולכל הסעיפים בו ואם ישנן אילו שהן שאלות, תמיד ניתן יהיה לפנות למפקח או לחברת הפיקוח ואף להתייעץ עם עו"ד.

יש לציין כי חוזה פיקוח הבניה יהיה על פי "הספר הכחול" של מהנדסי הבניין, שזהו ספר הכולל את מפרט הבניה ויצא מטעם הוועדה של מסמכי החוזה לבניה. מטרתו ליצור ולאחד את כל סוגי עבודות הבניה והכנת הקרקע שהן משמשות את מנהלי הפרויקט בכדי לנהל נכון את תקינות העבודה באתר. החוזה שייערך מול מפקח הבניה והלקוח, יהיה על פי הכללים שהם "ספר התורה" של מהנדסי הבניין ומפקחי הבניה.

למה לשים לב בחוזה פיקוח הבניה?

על מנת שהיו בטוחים כי חתמו על חוזה אמין מול מפקח הבניה יש לוודא כי נמצאים בו שלושה כללים חשובים כגון:

  • תכנון ועבודות מקדימות
  • בדיקות המפקח על בניה בזמן הביצוע
  • בדיקת קבלה ואישור בתום הביצוע
  • סיוע של המפקח במציאת קבלן וקבלני משנה בעבודות השונות בבניה
  • פיקוח על תקציב ועמידה בלוח הזמנים
  • כתב כמויות של חומרי הבניין ותקציב מוגדר מראש
  • חיסכון בעלויות של חומרי הבניין
  • השגת האישורים הדרושים לבנייה הן מהוועדה לתכנון ובנייה והן מהרשויות
  • הקפדה על ביטחון העובדים באתר
  • בדיקה או פיקוח הנדסי בתום הפרויקט לאישור תקינות המבנה על כל היבטיו

 

פיקוח בנייה מלא או חלקי

פיקוח הבניה, עשוי להיות מלא או חלקי ולכן, יש להזמין מפקח בניה, שיהיה מעורב אישית בפרויקט. פיקוח הבנייה, הינו הכרחי מרגע העלאת התכניות ועד לאחר ביצוע העבודה, לשם תיקונים או שיפורים לסוגיהם שעשויים לצוץ בשטח.