קבל יעוץ לפרויקט הבא שלך

050-408-2645

מנהל פרויקטים בבניה, אחראי על כל הפרויקט, מתחילתו ועד סופו. גם פרויקטים שנבנים בחיפה יהיו תחת פיקוח על בניה בחיפה, כך שהבניה תתבצע במלואה, מתחילתה ועד סופה, תוך הקפדה על חישובים, כתב כמויות, שילוב של אנשי מקצוע שונים כגון קבלני משנה וסנכרון מדויק מול הקבלן והאדריכל. המפקח על הבניה, יוודא כי התכניות שמוגשות לעירייה, חופפות את המפרט הטכני כפי שהוצע לדיירים במעמד של חתימת ההסכם. גם מבחינת איכות העבודה הבדיקה השוטפת מול הקבלן. התאמת כמויות החומרים בפועל מול כתב הכמויות וכן התאמת הבניה לפי התקנים הקבועים בחוק הבניה, כל אלה חייבים להיות תחת פיקוחו ואישורו של מהנדס הבניין שהוא בעצם המפקח על הבניה.

 

שילוב נכון של קבלני משנה וחיסכון בעלויות הבנייה

בשל היכולת לאתר ליקויים ותקלות בבנייה, קיים פיקוח על הבנייה בחיפה או בכל עיר אחרת. גם מבחינת החיסכון בעלויות, המפקח על הבנייה הוא זה שידאג כי לא תהיינה חריגות בתקציב הבנייה, אשר נקבע כבר מראש לפני תחילת הפרויקט והשגת האישורים הרלוונטיים לבנייה.  גם מהבחינה של ההתחדשות העירונית גם בעיר חיפה, ישנם מפקחי בניה אשר אחראי על תכנית תמ"א 38, אם בחיזוק מבנים קיימים או תכניות של פינוי ובינוי, כאשר הורסים בניינים ישנים אשר לא עומדים בתקנים הבטיחותיים ונבנים תחתם בניינים רבי קומות למגורים, כאשר הבנייה היא נגד רעידות אדמה ועל פי התקנים העדכניים של חוק הבנייה.

 

יישום ונהלים הקשורים לענף הבנייה

בשנים האחרונות, אנו עדים לכך, כי הרשויות המפקחות על ענף הבנייה, מקדישות תשומת לב מיוחדת ליישום של נהלים ותקנים הקשורים לתחום הבניה. הנוכחות של מפקח הבניה היא חשובה, היות והיא מקטינה את הסיכויים לליקויים בבנייה או הפרת הנהלים והתקנים ע"י הקבלנים שפועלים בפרויקט. חשוב לדעת, כי עבודת מהנדס בניין שהוא מפקח על הבנייה, מתחילה עוד הרבה לפני שמתחילה העבודה באתר הבניה, כאשר אתם פונים אל חברות המעניקות שירותי פיקוח בניה, אתם פשוט חוסכים מעצמכם  דאגות מיותרות. חברות המעסיקות מהנדסי בניין מן השורה הראשונה, שעובדות שנים בפרויקטים גדולים ומורכבים, הן אלה שתהיינה הטובות ביותר עבורכם.