קבל יעוץ לפרויקט הבא שלך

050-408-2645

 

כל תחום עבודות הבנייה חייב להתבצע בהתאם לכללי הבטיחות שמפורטים בתקנות הבטיחות בעבודה על פי החוקים שנחקקו בשנת 1988. תקנות אלה, כוללות הוראות בטיחות בנושאים שונים הקשורים לבנייה, כמו למשל חובת מינוי מפקח עבודה, עבודה בטוחה עם ציוד ומכונות, עבודות החפירה באתר, עבודות עם ביטומן חם, עבודות הריסה, תנאי תברואה באתר ועוד.

 

יש לדעת, כי מפקח עבודה הינה הסמכות הביצועית הראשית באתר הבניה. תפקידו של המפקח על הבניה הינו ללוות את העבודה באופן צמוד ולפקח על העמידה בתקני הבניה ובנהלי הבטיחות. קבלנים ויזמים מודעים לעובדה כי אם חלילה מתרחשת תאונת עבודה באתר, הסכום של הפיצויים יהיה גבוה מאוד ולכן, הם מעדיפים כי מפקח עבודה יהיה נוכח ויפקח על בטיחות העובדים ועל כללי הבטיחות בבניה באתר.

 

מי אחראי על מינוי מפקח עבודה?

 

מזמין העבודה שהוא יזם הבניה של הנכס, הוא זה שיהיה אחראי על מינויו של מפקח עבודה שנוכחותו המתמדת באתר הינה הכרחית. הליך הבניה עצמו, יכול להתבצע באמצעות קבלן מפתח, אשר אחראי על הבניה מתחילתה ועד סופה ועל ידי מספר קבלני משנה שלכל אחד מהם יש תחום אחר בשלבי הבניה.

 

מי שאחראי על הבניה הוא כמובן מפקח העבודה שהוא בעל ניסיון מוכח של שנים בתחום ההנדסה האזרחית ורישיון כמהנדס בניין.  אדם זה שהוא מפקח על עבודות הבניה, מייצג את המזמין ואף אחראי מטעמו לתהליך ניהול הפרויקט, משלב הייזום ועד גמר הבניה. עבודת מפקח על הבניה, מתחילה עם הגשת התכניות למתן היתר ומסתיימת עם בדק הבית בתום שנה מסיום הבניה.

 

מה כוללת עבודתו של מפקח הבניה?

 

עבודתו של המפקח על הבניה באתר, הינה מורכבת והיא כוללת העברת תכניות ביצוע לקבלנים, ניהול יומן עבודה, שמירה על המסגרת התקציבית, מעקב אחר לוח הזמנים ודווח שוטף למזמין העבודה, עריכת ישיבת תיאום עם מפקח הבניה, המזמין, האדריכל והקבלנים על פי הצורך, תאום ותזמון בעבודה מול הקבלנים השונים, פיקוח הנדסי קבוע על טיב הבניה וטיב חומרי הבניה ועוד.  יש למצוא חברה מוכרת שמעסיקה צוות של מהנדסי בניין שכבר פיקחו על פרויקטים שונים, כך שתהיו בטוחים בבחירה הנכונה.