קבל יעוץ לפרויקט הבא שלך

050-408-2645

 

אנשים שעומדים לפני בניית בית פרטי ומעוניינים לבחור קבלן, אינם יודעים מי אמור בעצם להנחות אותם בקבלה של ההחלטות הנכונות, היות ואין להם מושג בבניה. זו הסיבה שיש לברר לגבי מנהל פרויקט וכן, על עלות מפקח בניה. הפניות למפקח הבניה מתבצעות לאחר שכבר החלה הבניה ואז מבין בעל הנכס, כי הוא אינו יכול לבצע את הפיקוח או שאולי מתחיל לחשוש כי הדברים אינם מסתדרים או שקיימת הונאה או רשלנות מצד הקבלן המבצע.

כדאי להיפגש עם מפקח הבניה עוד לפני התחלת הפרויקט שכן, ברגע שהפרויקט נמצא בידיו של מפקח הבניה, הוא זה שדואג עבור אישורי הבניה הרלוונטיים, הוא זה שיבדוק את הקרקע לפני הנחת היסודות של המבנה וכן, הוא זה שיפקח על התקציב שכולל עלות מפקח בניה וכן את כתב הכמויות ובחירת בעלי המקצוע שרלוונטיים לפרויקט כולל האדריכל והקבלן המצע שהוא מכיר אישית. כאשר כל אלה נמצאים, הוא יכול להתחיל לתכנן את לוח הזמנים

עלות פיקוח הבניה הינה זניחה לעומת התוצאות ארוכות הטווח

יש לציין, כי עלות מפקח הבניה, מתגמדת לעומת התוצאות שתהיינה משביעות רצון וארוכות טווח. המפקח על הבניה הוא זה שיחסוך בהוצאות וידאג כי הבניה תהיה מושלמת ועל פי התקנים הקבועים בחוק. בכל שלב, פקח הבניה ישלח דוחות של כל שלב שבוצע לבעל הנכס או ליזם אם מדובר בבניין מגורים. פרויקטים רבים מנוהלים באמצעות מפקחי בניה כך שהם מסתיימים בהצלחה, המבנה יהיה יציב, חומרי הבניה יהיו איכותיים וזולים יותר כאשר מפקח הבניה ידאג כי התקציב לא יחרוג. הכול מתחיל עם תכנית מובנית כך שמתחילת הפרויקט ועד לסיומו, יהיה פיקוח מקצועי ושילוב נכון של קבלני המשנה תוך סנכרון מלא עם מפקח הבניה בשלבים השונים בבניה.

שקיפות מלאה בין הקבלן האדריכל ומפקח הבניה

על מנת שהפרויקט יהיה מנוהל נכון וביד רמה, חייבת להיות שקיפות מלאה בין הקבלן, הארכיטקט ומפקח הבניה, אשר מכנס בכל תקופה מסוימת את בעלי המקצוע הראשיים בפרויקט, בכדי לצפות את ההתקדמות ואת הנעשה בכל שלב הבניה.

מחירון מפקח בניה