כל בנייה ואפילו במקרים שונים אפילו שיפוץ כללי בנכס, דורש היתר בניה. אם יש לכם אדריכל או מפקח בנייה, הוא זה שידע מה מצריך היתרים שונים לבניה, מה יש לבצע בכדי להגיש את הבקשה בוועדת התכנון והבנייה בעיר בה נמצא הנכס. ישנם היתרים שיש לשלם עליהם היטלי השבחה, כמו שינוי תב"ע, שינוי נכס וכדומה. כל בקשה להיתר, נבדקת לגופה בטרם תשלמו את האגרות וההיטלים, אך קשה לאמוד מראש את העלויות עד למתן האישורים.

יש לציין כי במקרים שונים, הוועדה עשויה לדחות את האישור לבנייה בגלל סיבות כמו סטייה מהתכנית, מהשטח שימוש בקרקע מגורים לטובת גן ילדים ועוד. כל שיפוץ משמעותי בנכס קיים, דורש אישורי בנייה, היות והקנסות של בנייה ללא היתר או שינוי מבנה ללא היתר, כרוך בקנסות כבדים מאוד ואף במקרים מסוימים גם צווי הריסה.

מתי נדרש היתר בניה?

על מנת לאשר תכנית אדריכלית, יש להתחיל בביצועה באמצעות השלב הראשון והחשוב שהוא היתר הבניה. למשל בעת הריסת בניין, הקמת מבנה חדש, תוספות בניה חיצוניות, שינוי פנימי שיש בו שינוי מהותי כגון שינוי השלד והקונסטרוקציה, הוספה של יחידות דיור, סגירת מרפסת, בנייה על הגג, בניית פרגולות במרפסת או בחצר. על מנת להגיש את בקשת ההיתר בוועדה לתכנון ובנייה, יש להוכיח את בעלות המבקש על הנכס. אם מדובר בבניין משותף, יש להחתים את הדיירים בבניין על פי אחוזים משתנים לפי המקובל בחוק.

למשל מי שמעוניין להוסיף ממ"ד, עליו להחתים רוב של 60% מדיירי הבניין. יש להגיש את טפסי הבקשה שכוללים פרטים על מדיש הבקשה, היזם האדריכל והמהנדס. האישור כפוף להגשה של הגרמושקה של המבנה, טבלה שמפרטת שטחים ושרטוט התוספת שבגינה מבוקש ההיתר. למסמכים אלה, יש להוסיף תכנית בניין של הנכס הקיים והקלות בנייה. הוועדה לתכנון ובנייה, היא זו שתהיה אחראית על פרסום הבקשה בעיתונים השונים בכדי למנוע התנגדויות של דיירים במבנה או בסביבתו לתוספת הבנייה המבוקשת.

הבירוקרטיה הכרוכה בהיתר בניה- למה לצפות?

ישנה שרשרת שלמה של בירוקרטיה לקבל היתרי הבנייה כגון:

 • יצירת תכנית מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך
 • אימות חתמת אדריכלים וכל יש לחתום על טופס הצהרה ממנהל מקרקעי ישראל ותשלום על דמי היתר.
 • הצהרה של שמאי מקרקעין מטעם הוועדה שיעיד כי אין התנהגות להיתר בעיתונים הארציים. יש להוסיף אגרת בניה או היטל השבחה על פי ההערכה
 • יש להגיש את התכנית לרשות המקומית ולשלם אגרה על ביוב ומים
 • יש לשלם אגרה על כיבוי אש
 • קבלת אישור של פיקוד העורף בדבר בניית ממ"ד
 • הגשת התכנית לחברת החשמל
 • בדיקות מעבדה לבדיקות בטון שזהו הליך הכרחי והתשלום עליו משתנה על פי כמות הבדיקות
 • בדיקה של מהנדס אינסטלציה
 • מהנדס קונסטרוקציה כאשר בדיקה זו היא חובה בכל הרשויות המקומיות
 • תשלום אגרה של פסולת בניין לאתר המורשה והאגרה תיחשב על פי כמות הפסולת
 • תשלום למודד מוסמך שיגיש את המדידות לוועדת התכנון והבניה.