ייעוץ ופיקוח מושכל, הם אלה שיבטיחו את איכות הבנייה. ישנם יועצים שונים הקשורים להצלחת המיזם. ניתן למצוא שיטות שונות, כמו שיטות של "עד המפתח" כלומר עד שלב האכלוס. יש להשיג קונסטרוקטור שהוא מהנדס בניה, אדריכל מבנה שיודע מה העמידה בתקנים הבטיחותיים המקובלים בבנייה,. יש להכין את המעורבות של היזם בכל התהליך וכן את מהנדס הבנייה, אשר שיחשב את חוזק המבנה, העמידות שלו והעומס במידה ותהיינה רעידות אדמה.

עוד ידוע, כי הקונסטרוקטור, חייב להיות נוכח ומעורב, כבר בזמן הבקשה להיתר הבניה על מנת לרשום את העומסים השונים בחוברת החישובים הסטטיים למבנה . יש להכין תכנית ממ"ד שהוא חייב להיות בכל מבנה. את כל הסינכרוניזציה הזאת, חברת ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה, לוקחת על עצמה, בכדי שהמבנה יעמוד בתקנים, בזמנים ועל פי התכניות של הבניה.

תכניות מפורטת לבניית השלד של המבנה

לפני כל השלבים של הבנייה וכמובן של בניית השלד, יש להתייעץ עם יועץ קרקע. יועץ זה, יכין תכנית ליסודות המבנה ומהנדס הבניין, יזדקק לדו"ח מיועץ זה, לקבוע את סוג הקרקע במגרש. יש לבצע שני קידוחי ניסיון ולערוך פתרונות שונים, היו ואם אתם רואים סדקים שונים במבנים שהם אינם כה ישנים, סימן שהקרקע שקעה ולא התאימה.

על מנת לבנות את השלד של המבנה, מהנדס הבניין  יכתוב וישרטט תכניות מפורטות שיכללו את עובי התקרות,, קירות תומכים וכדומה. יש לבדוק את הברזל לפני היציקות של הבטון. יש להיות מוכנים לכל מה שכרוך בבנייה בכלל, כגון להיות מוכנים עם התקציב של הבניה, תמחור נכון של חומרי הבניה, התמודדות מול חריגה מהתקציב. כיצד לשלם לבעלי המקצוע? האם מראש? האם רק חצי? או שרק בתום העבודה?

את כל השאלות הללו, לא תצטרכו לשאול, כאשר חברת ניהול ופיקוח פרויקטים בבניה תנהל ביד רמה את כל שלבי בניית המבנה או הבית. כל חברה שהיא מקצועית בתחום פיקוח בבניה, יודעת כי עליה לעמוד בזמנים כפי שהוזכר בחוזה עליו היא חתמה מול בעל המבנה.

פיקוח ממוקד וליווי בעת הבנייה- יניב תוצאות של בית מושלם ללא פגמים

פיקוח ממוקד בעת הבניה הוא זה שיסייע לקבלת בית מושלם, ללא חריגות בנייה, שינויים רבים או חריגות גדולות מהתקציב שנפגע. כאשר מפקח הבנייה, רואה מול עיניו את התכנית והחוזה, הוא נצמד אליהם ועושה ככל שביכולתו לפעול על פי הכתוב. כדאי כי תבדקו כמה חברות מוכרות, המתמחות בפיקוח בנייה של מבנים כפי שברצונכם לתכנן, כך שתהיו בטוחים כי יש מי שישמור על זכויותיכם ויקנה לבנייה להיות מקצועית ובטיחותית.