הקמת כל מבנה, מצריכה רישוי בניה. הגוף שמוסמך לתת היתרי בנייה הוא הועדה המקומית. ההיתר מהווה היתר לשימוש במקרקעין או בבניין. כאשר מתחילים הליכי הרישוי  למטרת הבנייה, המהנדס יגיש "גרמושקה" שהיא מפת הבניה והתכנון של המגרש לוועדה, כך שתכלול טבלאות שטחים ונתונים נוספים. הוועדה מוסמכת לדון בתכנית ותחליט אם להפקיד את התכנית או לדחות אותה. התכנית חייבת להיות מותאמת לתמ"מ  ולתמ"א על פי ההנחיות המקובלות בחוק הבנייה.

ישנם היתרים עבור בנייה, שהם לאו דווקא בבנייה של מבנה חדש, כי אם היתרים לשימוש חורג במבנה בניגוד לייעדו  המקורי. היתרים אלה, מותנים בפרק זמן מסוים וחשיבותם היא רבה במיוחד בתחום של רישוי עסקים, היות וקבלה של היתר בנייה, הינו הצעד הבסיסי בתהליך של קבלת רישיון לעסק.

היתרי בניה לשינויים פנימיים בבנייני מגורים

ישנם דיירים  בנינים משותפים שמעוניינים ליצור שינוי בדירתם. שינויים אלה, כרוכים בשינויים הקשורים לשלד בניין המגורים. יש לציין, כי קיימים ארבעה סוגים של היתרי בניה, אך בכל היתר כזה, יש להקפיד על השרטוטים עם בעלי המקצוע שאחראים להם כמו: מהנדס, אדריכל והנדסאי, כך שיש לוודא, כי התכניות עומדות בדרישות של הרשות המקומית, מה שישפיע על כל ההליך וימנע בירוקרטיה מיותרת או הליכים משפטיים.

בגלל מחסור בבינוי ובדירות בכלל, לפני שנה, שר האוצר קבע על רפורמה שתקצר את הליכי אישורי הבנייה, השקיפות תהיה גבוהה יותר והאישורים יינתנו 90 יום מיום הגשתם. הליך זה, יעודד את הבנייה בישראל ויגדילו את היצע הדירות, במיוחד בערים הגדולות שבהן קיימת התחדשות עירונית במסגרת תכנית תמ"א 38, הכולל פינוי ובינוי.

סוגי ההיתרים הקיימים לבנייה

מתוך ארבעת ההיתרים עבור בנייה שצוינו קודם לכן, ניתן למצוא: היתרי בניה לבניית מבנים והריסת מבנה קיים, היתר של תוספת למבנה, כאשר היתר זה,  אינו שונה מהיתרים אחרים, אך לתוספות מסוימות הליך זה יאושר מהר יותר מאשר שאר ההיתרים. בהיתר של בנייה, יש להגיש אישור ממכבי האש, מפיקוד העורף לגבי בניית ממ"ד שהיא הכרחית בכל מבנה.

מהנדסים ואדריכלים רבים, מכירים את כל ההליכים ויודעים מהם חוקי הבניה ומה הדרישות לגבי בנייני מגורים, מבני תעשייה, בנייני משרדים ובתים פרטיים וכן, למי לפנות עוד במסגרת היתרים אלה שאינם כוללים רק את הוועדה לתכנון ובנייה, כי אם גורמים נוספים כגון עירייה, מכבי אש, פיקוד העורף וכדומה.

נגישות ושקיפות ברשת בכל הקשור להיתרי הבנייה

בעזרת הרשת, ניתן היום לקבל נגישות ושקיפות ברוב התכניות ולבדוק מה התכנית שחלה על השטח ולעיין בתכניות שהופקדו. מהנדסים שיש להם גישה ומוציאים היתרים בזמן עבודתם, יוכלו לקצר את  ההליך שלאנשים פרטיים, זה עשוי לקחת חודשים רבים.