פרויקט תמ"א 38 הוא מיזם הנדסי מורכב הדורש פיקוח בניה ייחודי .

מהו פרויקט תמ"א 38

מהותו של הפרויקט בביסוס יסודות הבניין כדי להכין אותו במקרה אפשרי של רעידת אדמה . חיזוקו המסיבי של המבנה ימנע את קריסתו במקרה של אסון טבע. לאחר חיזוק המבנה, מתווספות מעל הגג הנוכחי של הבניין כמה קומות שכל אחת מהן מכילה מספר דירות.

קיימים מבנים שבהזדמנות זו גם מוסיפים מעלית, מרפסות, ממ"דים על פי רצון הדיירים, בהתאם להחלטות הוועד, האפשרויות ההנדסיות במקום והעלויות הכספיות.

התכניות המפורטות מועברות בשלב ראשון לוועדה המקומית לתכנון הבוחנת אותן ומאשרת אותן כמות שהן או מאשרת אותן לאחר ביצוע שינויים ודרישות של הוועדה.

נציגות הדיירים בוחרת חברת פיקוח שתנהל את הפרויקט מתחילתו ועד סופו. חברה זו מרכזת את כל התחום המקצועי כדי להגן על הדיירים.

וועד הבית והמפקח בוחרים יחד יזם בעל ניסיון בתחום זה שיש עליו חוות דעת חיוביות ושהוא ביצע פרויקטים מוצלחים של תמ"א 38 . ההסדר הוא שהיזם מבצע את כל הליך התמיכה ההנדסי על חשבונו, הדיירים אינם משלמים עבור מהלך זה ובתמורה מוכר היזם את הדירות שמתווספות לבניין בקומות העליונות וכך נוצר לו רווח נאה מהמיזם.

פיקוח על פרויקט תמ"א 38 בשלב הביצוע

המפקח הוא נציגם של בעלי העניין ומייצג את זכויות הקרקע שלהם במקום. הוא מכיר את התכניות באופן מעמיק והוא זה שידאג שכל הפרויקט יבוצע על פיהן ועל פי כתב הכמויות שהוכן.

תפקידי הפיקוח:

 • פיקוח על לוחות הזמנים לאורך כל הפרויקט.
 • בדיקת חומרי הגלם והציוד הנמצאים בשימושם של קבלני המשנה ואישורם.
 • אכיפת נהלי הבטיחות באתר.
 • שמירה על התשתיות הקיימות כך שלא ייפגמו במהלך הבניה.
 • פיקוח ובקרה על מקצועיותן של עבודות הבניה . עבודה שלא בוצעה כיאות, הקבלן יפרק אותה ויבצע אותה מחדש.
 • פיקוח צמוד של מהנדס בניין מטעם הפיקוח.
 • העברת דוחות לדיירים על התקדמות הפרויקט.
 • ביצוע תחשיבי תקציב מול עלויות בפועל .
 • מעקב אחר קבלת טופס 4 בקומות החדשות .
 • תהליך מסירת הדירות לדיירים הוותיקים והחדשים.
 • עריכת פרוטוקול ליקויים שיש לתקנם עד תום שנת האחריות הראשונה.

הימצאותו של פיקוח בפרויקט תמ"א 38 הוא אקוטי לאור העובדה שמדובר בפרויקט מאד מורכב ולדיירים אין די ידע הנדסי כדי לפקח ולבקר את פעולותיו של היזם וזה עלול להיות בעוכריהם.