פיקוח בניה הוא החוט המקשר בין ניהול פרויקט בניה לבין בעלי המקצוע השונים אשר מבצעים את משימות הבנייה וההקמה הרבות, הכרוכות בבניית מבנה מגורים או משרדים. קבלן או יזם המבקשים להקים פרויקטים עם בנייה איכותית צריכים לשים דגש רב על בחירה נכונה של חברת ניהול פרויקטים ומינוי מפקח בניה מטעמה תוך הגדרה מדויקת של תפקידיו. 

מהן המשימות של מפקח הבניה?

  • מייצג את היזם או הקבלן ושומר על האינטרסים שלו מול הגורמים המעורבים בבנייה.
  • מלווה באופן צמוד ומדויק את יישום תוכניות הבניה מדויק ודואג לשלב ולתאם ביניהן. 
  • יפקח על איכות החומרים שיהיו בשימוש באתר הבנייה. יפקח על בניית השלד וביצוע גימורים ברמה איכותית. כולנו מכירים פרויקטים שלאחר סיום בנייתם מתגלים ליקויים כמו רטיבות, סדקים חמורים עד קריסת מרפסות. 
  • המפקח ינהל כתבי כמויות והתקשרויות מול ספקים ובעלי מקצוע. כמו כן, יתאם ויפקח על הגעתם לאתר הפרויקט ויוודא ביצוע נכון ויעיל.

דגשים חשובים בעבודת מפקח הבנייה 

אין חובה על פי חוק למנות מפקח בניה ואין הגדרה בחוק לתפקיד זה ומכיוון שכך, כל אחד יכול למלא תפקיד של מפקח. יזם המבקש  להבטיח איכות, חייב להעסיק מפקח בנייה בעל השכלה, בקיאות וניסיון בתחום הבנייה. עבודת המפקח וניהול הפרויקט תבטיח ליזם תהליך בנייה איכותי, יעיל, חסכוני שאינו מתארך יתר על המידה.

היזם יקבל ממפקח הבניה דיווחים שוטפים על התקדמות הבניה והתראות על חוסרים, ליקויים ותקלות בזמן אמת. הציפייה היא שלמפקח הבנייה תהיה יכולת לפתור בעיות לפני שהן מתרחשות והופכות קריטיות.   

בנייה איכותית מעלה ערך

לצורך ההמחשה ניקח לדוגמא את אזור צפון הארץ, חיפה וסביבתה. באזור זה מוקמים מאות פרויקטים של מגורים וקיימות תוכניות רבות להתחדשות עירונית על ידי פרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי. ריבוי הפרויקטים מעלה את הצורך בחברות ניהול פרויקטים ובמפקחי בנייה איכותיים אשר מסוגלים לעמוד בהקמת פרויקטים גדולים תוך עמידה בלוח זמנים ושמירה על בקרת איכות בבנייה. 

מילוי תפקידיו הרבים של מפקח הבניה תוך דגש על ניהול צוותי הבניה ופיקוח על התוצרים שלהם יביאו לתוצאות מרשימות, ללא ליקויים משמעותיים עם גימור ואיטום  ברמת איכות גבוהה ובסופו של דבר גם להעלאת ערך הדירה בעת הערכות שמאי מקרקעין בצפון עבור הרוכשים הפוטנציאלים. 

מעורבות נוספת של שמאי מקרקעין בצפון היא בתחום ליווי בניית פרויקטים מסוג זה מטעם בנק אשר מלווה פיננסית את הפרויקט. שמאי מקרקעין בצפון מתמחה בתוכניות האזוריות ובתב"ע העירונית, בקי בתהליכי בנייה יודע לזהות ליקויי בנייה ולהעריך את שווי הנכס בשקלול פרמטרים אלה. 

לסיכום, פיקוח הבניה המתבצע כראוי, חשוב מאין כמותו ועשוי לתרום באופן משמעותי לבנייה איכותית, נעדרת ליקויים אשר מעלה את ערך הדירה עבור הרוכשים ומעניקה להם תנאי מגורים ברמה גבוהה ללא נזקים ותקלות.